Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleBusiness Plan for GoCar Carsharing Platform on Mobile Application / Pasawat Lupakitaro = แผนธุรกิจสำหรับบริการเช่ารถ GoCar คาร์แชริ่งผ่าน แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ / พสวัต ลัภกิตโร
Imprint 2019
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

This independent study is created for studying business plan for GoCar car sharing service through mobile application for a famous tourist district in Phuket, Chonburi, Krabi, and Chiang Mai provinces. GoCar car sharing service aim to target the international and local tourist, who value convenience mobility for travelling. The business concept to offer reliable vehicle fleet for rent, at a secure and accessible parking station, with variety of price option and all-inclusive rental package through standardized smartphone application service. The service offer differentiation by flexible pricing strategy, conveniently accessibility of service location, simplicity and intuitive rental process and secure payment with 24hr availability service. Additionally, creating local business partnership offer a better accessible to local tourist attraction, and a offered an exceptionally convenient mobility solution. This study was researched and analyzed the business environment factors, competitors, and consumer behaviors, in order to use as guideline for study the business plan. Also, studied emphasized on the marketing feasibility, operation feasibility, and financial feasibility. The project required 2.0 million THB investment which are equity 100% from investor. From the study, the NPV of 5 years period is 1.3 M.THB and IRR is 61.1% at WACC 40%. The sensitivity analysis found to be in acceptable risk. As a result, this GoCar car sharing service on mobile application is feasible and attractive.
โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจให้บริการเช่ารถ GoCar ผ่านระบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต, ชลบุรี, กระบี่, และเชียงใหม่ ธุรกิจให้บริการเช่ารถ GoCar วางเป้าหมายไว้ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่ชื่นชอบการการท่องเที่ยวแบบสะดวกสบายและปลอดภัย โดยมีแนวคิดการให้บริการเช่ารถยนต์ที่มีคุณภาพดี ผ่านจุดจอดรถที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้โดยง่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ในราคาที่ย่อมเยา ด้วยระบบให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ได้มาตรฐาน จุดเด่นของการให้บริการคือราคายืดหยุ่นตามการใช้งานจริงโดยเป็นราคารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จุดจอดเช่ารถที่เดินทางสะดวกและเข้าถึงบริการได้โดยง่าย ดำเนินการผ่านระบบการจองผ่านมือถือที่ใช้งานง่ายทันสมัยและปลอดภัย โดยใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวผ่านเว็ปไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวจะสามารถนำเสนอการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นและนำเสนอทางเลือกกการเดินทางท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายมากขึ้นอีกด้วย ในโครงการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจวิเคราะห์คู่แข่ง และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาแผนธุรกิจนอกจากนี้ยังศึกษาถึงความเป็นไปได้ทางการตลาด ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเป็นไปได้ทางการเงิน ผลสรุปที่สำคัญคือการดำเนินธุรกิจกิจบริการนี้จะใช้เงินลงทุน 2 ล้านบาท โดยเป็นเงินจากนักลงทุนร้อยละ 100 ในการประเมินมีค่า NPV ในระยะ 5 ปี อยู่ที่ 1.3 ล้านบาท IRR เท่ากับร้อยละ 61.1 และใช้ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 4 เดือนที่ต้นทุนเงิน 40% และจากการศึกษาความอ่อนไหวทางการเงินนั้นยังพบว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การลงทุนให้บริการเช่ารถ GoCar ผ่านระบบแอผพลิเคชั่นบนมือถือเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ และมีความน่าสนใจลงทุน


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60819925LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram