Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleYi lin san ye xu bian / Zheng yi mei zhu
Imprint Beijing : Zhong hua shu ju, 2005
Edition Xin 1 ban
Descript 284 p. ; 21 cm

SUMMARY

Ben shu she ji de mian bao kuo jin shi shu hua, Ban ben mu lu, Diao ke su xiang, Shi wen ci han, Ji gong qiao jiang, Cai yuan ming liu, Xi ju dian ying, Yi yao qi gong, Yin shi peng ren, Ming sheng gu ji, Hua mu qin yu deng deng


She hui ke xue -- Wen ji. 社会科学 -- 文集.

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryI267/407CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram