Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleYin hai guang xue ji / Yin xia jun lu, he zhao tian
Imprint Shang hai : Shang hai san lian shu dian, 2004
Descript-

SUMMARY

Yin hai guang shi zhong guo tai wan zui ju ying xiang li de xue zhe, Zheng lun jia, Si xiang jia he luo ji xue jia. Ben shu hui ji le duo wei zhu ming ren shi zhuan xie de yin hai guang ji nian wen zhang 46 pian, You zhu yu hou ren le jie yin hai guang xian sheng de sheng ping, Jing shen, Ren ge, Si xiang guan nian


Yin hai guang (1919?1969). Yin hai guang (1919?1969) -- Ping chuan.

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryB825.4/1CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram