Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleJia ling lun ci cong gao / Ye jia ying zhu
Imprint Shijiazhuang : He bei jiao yu chu ban she, 1997.7
Edition Xiu ding ben
Descript 332 p.; 20cm

Gu dian wen xue -- Ci -- Wen xue ping lun -- Zhong guo. 古典文学 -- 词 -- 文学评论 -- 中国. Ci -- Gu dian wen xue -- Wen xue ping lun -- Zhong guo. 词 -- 古典文学 -- 文学评论 -- 中国. Wen xue ping lun -- Gu dian wen xue -- Ci -- Zhong guo. 文学评论 -- 古典文学 -- 词 -- 中国.

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryI207.23/17CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram