Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleHui wang = dao no ji yi 1970 "̃"90 nian dai no tai wan xie zhen : tai wan she ying jia de dao yu ning shi 1970s-1990s / cai zhao yi zhu bian
Imprint Tai zhong shi : Tai wan mei shu guan, 2018.06
Descript 205 mian : bu fen cai tu ; 28 gong fen

She ying ji 攝影集

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th floor) : Chinese Studies957.6 8455CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram