Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleDi guo mu se : ya pian zhan zheng yu zhong guo zui hou sheng shi de zhong jie / shi di fen.pu la te(Stephen R. Platt) zuo;huang zhong xian yi
Imprint Xin bei shi : Wei cheng, 2018[min 107]
Edition Chu ban
Descript 540, [1]mian ; 21 gong fen

Zhong guo shi 中國史 Wan qing shi 晚清史 Ya pian zhan zheng 鴉片戰爭

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th floor) : Chinese Studies627.6 8042CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram