Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleCha ye .xiang jiao.jian jie : ri zhi shi qi tai wan nong shui chan pin de hai wai shu chu / song pu zhang zhu;nian xu yi
Imprint Xin bei shi : Bo yang wen hua, 2018[min 107]
Descript [6],340 mian : tu,biao ; 21 gong fen

Ri ju shi qi 日據時期 Shui chan pin 水產品 Nong chan yun xiao 農產運銷

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th floor) : Chinese Studies431.25 4830CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram