Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleFu shi zhong hua : qi qian nian yi shu ju zuo = Chinese costumes : seven thousand years of Chinese costumes / huang neng fu, chen juan juan, huang gang bian zhu
Imprint Xin bei shi : Feng shu lin chu ban : Shang liu wen hua zong jing xiao, 2018[min 107]
Edition Chu ban
Descript 2 ce : cai tu ; 31 gong fen

CONTENT

V.1, xia shang zhou-sui tang wu dai zhi juan -- v.2, song dai-min guo zhi juan


Zhong guo. 中國. Wen hua shi. 文化史. Fu shi. 服飾.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th floor) : Chinese Studies538.182 4423CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram