Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleTang dai fo jiao qun ti de ji yi yu xin yang shi jian / lin yun rou zhu
Imprint Xin bei shi : Dao xiang, min 107
Descript 4,442 mian : tu,biao ; 21 gong fen

Fo jiao 佛教 Tang dai 唐代 Zong jiao wen hua 宗教文化

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th floor) : Chinese Studies220.9204 4401CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram