Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleRi ben zhi min tong zhi xia de di ceng she hui : tai wan yu zhao xian / shi ting yu deng zhu
Imprint Xin bei shi : Zhong yang yan jiu yuan tai wan shi yan jiu suo, 2018[min 107]
Descript 483 mian ; 24 gong fen

Zhi min di 殖民地 She hui shi 社會史 Tai wan shi 臺灣史

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th floor) : Chinese Studies733.2805CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram