Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวิทยานุสรณ์ รับน้องใหม่ 2501
Imprint กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2501
Descript 242 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CONTENT

ตุ๊กตาหิน / เสนาะ ตันบุญยืน -- คำขวัญ / บัวเรศ คำทอง -- เมื่อฉันเป็นโรคหลับเหงา / ทองศุข พงศทัต -- ภาษาอังกฤษ-อเมริกัน / กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา -- เรื่องอันควรแก่การสนใจ ที่ไม่ใช่ผงซักฟอกยาสัฟัน / ประสม สถาปิตานนท์ -- การใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศไทย / ปรีชา อมาตยกุล -- การกีฬาของเรา / คลุ้ม วัชโรบล -- จากผู้แทน / เต็กเมี้ยง แซ่ตั้ง -- จากผู้แทน / สุรพล สุดารา -- 15 วัน ในโตเกียว / ธำรง พวงดอกไม้ -- พรหมขีด-อินทร์ลิขิต / กล-กวี -- ดาวเทียม / อุดม หรินสุต -- แม่ของลูก / อรัญญา -- การครองชีวิตในจุฬาฯ / ไพฑูรย์ รัตนรักษ์ -- พิธีแต่งงานของอินเดีย / คุณเปียร์ -- เรื่องนี้ไม่มีชื่อ / สุพจน์ ไชยศิริ -- จากส่วนลึกของหัวใจ / รสทอง -- ผู้ชายก็มีหัวใจ / สุมนต์ สงกุมาร -- ล่องใต้กับชาววิทยา / มนูญ อรุณไพโรจน์ -- บนแผ่นดินแห่งความรัก / อำพล วงศ์วานิช -- เรื่องของการกีฬา / มิสเตอร์ ผีปอบ -- จะเป็นปลาตาย-หรือปลาเป็น / ปลาเป็น -- บทเรียนจากรัก / ณรงค์ ชุติดำรงค์ -- วันหนึ่งและวันนั้นฉันต้องตาย / ทองเยี่ยม สิงหดารา -- Cheer-ology (เชียร์ วิทยา) / ท่อนจันทน์ -- พี่ ผมรักวิทยา / พี่ก็รัก -- ผมเสนอแล้วเค้าไม่เอา / โมฮ้อก -- บทเรียนด้วยตนเอง / แก้วตา -- ไม่สิ้นศรัทธา / ส. จันทร์โพธิ์ศรี -- บัญชรนี้ของผมหรือตามลมตามน้ำ / วิช วนิช -- เขาผู้นั้น / Mister four eyes -- รัก-รัก /นัฎฐ ณ แปดริ้ว -- Jokes / นายสาม ปีสอง -- มุมสงบ / พล ธาดา -- คนึงนาง / วณิชยา -- ย่อยอาหาร / ข ไชยาตม์ -- ตลุยอิสาน / 10 หนุ่ม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ -- บทความ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
CU Memorial Hall LibraryR วท 5 2501STAFF ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram