Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา / อานันท์ กาญจนพันธุ์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 302 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

การวิจัยพลวัดและความขัดแย้งในการพัฒนาด้วยวิธีคิดเชิงซ้อน -- กระบวนการสร้างความคิดในการวิจัยเชิงวิพากษ์ -- การวิจัยในมิติทางวัฒนธรรม -- โครงสร้างสังคม -- อำนาจ -- สิทธิ -- การเปลี่ยนแปลงสังคมกับศักยภาพของชุมชนไทย -- พลวัดของชุมชนกับการพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรม


ขบวนการสังคม ชุมชน ชุมชน -- วิจัย การพัฒนาชุมชน ไทย -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303 อ624ว 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303 อ624ว 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryHN49.C6 อ225ว 2562CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram