Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleZhongguo gu dai zhen xi ben xiao shuo / zhu bian Hou Zhongyi [and others]
Imprint Shenyang Shi : Chun feng wen yi chu ban she, 1994 (1996 printing)
Edition Di 1 ban
Connect tohttp://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/31718431.html
Descript 1 online resource (10 volumes)

CONTENT

1. Zhang tai liu, Ting yue lou, Tong tian le, Dong po shi hua, Shi wei yu -- 2. Bi mu yu, Yan zi jian, Yuan yang pei, Ya guan lou, Huan xi yuan jia -- 3. Chun qiu pei, Xiu qiu yuan, Xia jian ji, Fei hua yan xiang, Yu gong an qi wen -- 4. Zhong xu meng, Chi ren fu, Ba duan jin, Shun zhi guo jiang quan zhuan, Song tai zu san xia nan tang -- 5. Du pian xin shu, Wu shu nao dong jing, Xian hu qie bao lu, Xian xia wu hua jian, Wei Zhongxian xiao shuo chi jian shu -- 6. Xing Minghua, Jing wu zhong, Feng liu wu, Liao du yuan, Cu hulu -- 7. Dou shi meng, Meng zhong yuan, Sai hua ling, Zhen zhu bo, Yu chan ji -- 8. Tian fei niang ma zhuan, Damo chu shen zhuan deng zhuan, He pu zhu, Gui shen zhuan, Xu jing hua yuan -- 9. Ren zhong hua, Zhao shi bei, Feng huang chi, Yu hua xiang, Hai jiao yu bian -- 10. Xiu xie ji, Yu lou chun, Qing meng tuo, Huan zhong you, Tie guan tu quan zhuan


Chinese fiction Chinese fiction. (OCoLC)fst00857362

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryI1221/1CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram