Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleขบวนการสี่พฤษภาคมในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน / ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, บรรณาธิการ
Imprintกรุงเทพฯ : ชวนอ่าน, 2562
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 170 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

มหาวิทยาลัยปักกิ่งในช่วงขบวนการสี่พฤษภาคม -- พลวัตทางการเมืองของขบวนการวัฒนธรรมใหม่สี่พฤษภาคม -- ขบวนการสี่พฤษภาคมกับการแสวงหาสถานะอันชอบธรรมของจีนในโลกสมัยใหม่ -- บทวิเคราะห์วาทกรรมว่าด้วยวรรณกรรมของหูซื่อ -- ค้นหาแนวคิดปัจเจกนิยมผ่านวรรณกรรมจีนหลังขบวนการสี่พฤษภาคม -- รัชกาลที่ 6 กับขบวนการสี่พฤษภาคมความเป็นสมัยใหม่ ณ ทางแพร่งแห่งยุคสมัย


คอมมิวนิสต์ -- จีน จีน -- การเมืองและการปกครอง จีน -- ประวัติศาสตร์ communism social movements

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98995CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.041 ข234 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)951.041 ข234 2562DUE 01-06-21
Arts LibraryDS735 ข15 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryDS735 ข15 2562CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram