Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต
Imprintกรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
Edition พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 336 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

ภาค 1 ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน -- ภาค 2 พยานหลักฐานในคดีแพ่ง : หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน -- หน้าที่นำสืบ -- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน -- วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป -- วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน -- มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- ภาค 3 พยานหลักฐานในคดีอาญา : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา -- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน -- วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป -- วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน -- มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน


กฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐาน พยานหลักฐาน -- คดีอาญา คดีและการสู้คดี พยานหลักฐาน -- คดีแพ่ง

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 753 อ785ค 2562LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 753 อ785ค 2562DUE 07-06-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram