Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleCong shu ji shi dao yue du shi : Yue du shi yan jiu li lun yu fang fa = From history of the book to history of reading / Dai lian bin zhu
Imprint Beijing : Xin xing chu ban she, 2017
Edition Di 1 ban
Descript 227 p. : ill. ; 23cm

SUMMARY

Ben shu de chu zhong shi tao lun yue du shi de yan jiu fang fa,Wen xian lai yuan yu ying wen zhuan zhu huo ou zhou qi ta yu zhong zhuan zhu de ying wen yi ben,Tan xun de zhu yao shi da xi yang liang an cong zhong shi ji dao shi jiu shi ji de yue du shi he shu shi,Bing shi tu cong zhei xie yan jiu zhong xun qiu qi fa he jian she xing de si kao
本书的初衷是讨论阅读史的研究方法,文献来源于英文专著或欧洲其他语种专著的英文译本,探寻的主要是大西洋两岸从中世纪到十九世纪的阅读史和书史,并试图从这些研究中寻求启发和建设性的思考


Tu shu shi -- Yan jiu -- Shi jie. 图书史 -- 研究 -- 世界. Yue du -- Wen hua shi -- Yan jiu -- Shi jie. 阅读 -- 文化史 -- 研究 -- 世界.

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryG252-091/1CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram