Authorกุสุมา รักษมณี, บรรณาธิการ
Titleภาษาสรร วรรณกรรมสาร : เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / กุสุมา รักษมณี, บรรณาธิการ
Imprintนครปฐม : ภาควิชาภาษไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 423 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา” -- การสืบทอดการอ่านทำนองร้อยกรองไทย -- ภูมิปัญญาไทยในการยืมคำภาษาบาลีและสันสกฤต -- การเชื่อมโยงความในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว -- ป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล : การนำเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทย -- อรรถศาสตร์ปริชานกับการศึกษามิติทางความหมายของคำกริยาช้อน “กัดกิน” -- "รักดอกจึงหยอกเล่น" การศึกษากลวิธีทางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย -- กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจำอวดหน้าจอ -- การสร้างนามราชาศัพทย์ในภาษาไทยและภาษาเขมร : ภาพสะท้อนแนวคิด "พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์" -- โคลงเบญจลักษณานุกรม : แนวความคิดในการสร้างสรรค์และคุณค่าทางวรรณศิลป์ -- ลิลิตพายัพ : วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก -- แนวคิดและการนำเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรคำหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย -- สวัสดิรักษาคำกลอนของสุนทรภู่ : การปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากวรรณคดีคำสอนชายสามัญชนให้เป็นวรรณคดีคำสอนเจ้านาย -- การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธาปทาน -- การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ -- กาพย์สดุดีของพระยาศรีสุนทรโวหาร : วรรณคดียอพระเกียรติ "ราชศาสน์ชาติของตน" -- อาหารการกินที่ปรากฎในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ภาคตะวันตก -- เรื่องเล่า "พญาเต่างอย" ตำนานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป -- พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อของชาวลาวเวียงบ้านหนองขาม นครปฐม -- พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ การเดินทางสู่อัสดง -- ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย : โลกที่กำลังสูญสลายของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ -- ในกับดักของชีวิตและกลางวงล้อมของความหมาย : อัตลักษณ์และการสร้างความหมายในเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงของประชาคม ลุนาชัย -- กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์ : อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์ -- เลิกทาส ใน ลูกทาส : วรรณกรรมกับความทรงจำแห่งชาติ -- แรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยบริบทสังคมอาเซียน -- กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์


SUBJECT

  1. ภาษาไทย -- รวมเรื่อง
  2. วรรณกรรมไทย -- รวมเรื่อง
  3. วรรณคดีไทย -- รวมเรื่อง
  4. วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
  5. วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)495.91 ภม483 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4158 ภ228ก 2562CHECK SHELVES