Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleภาษาสรร วรรณกรรมสาร : เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / กุสุมา รักษมณี, บรรณาธิการ
Imprintนครปฐม : ภาควิชาภาษไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 423 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา” -- การสืบทอดการอ่านทำนองร้อยกรองไทย -- ภูมิปัญญาไทยในการยืมคำภาษาบาลีและสันสกฤต -- การเชื่อมโยงความในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว -- ป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล : การนำเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทย -- อรรถศาสตร์ปริชานกับการศึกษามิติทางความหมายของคำกริยาช้อน “กัดกิน” -- "รักดอกจึงหยอกเล่น" การศึกษากลวิธีทางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย -- กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจำอวดหน้าจอ -- การสร้างนามราชาศัพทย์ในภาษาไทยและภาษาเขมร : ภาพสะท้อนแนวคิด "พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์" -- โคลงเบญจลักษณานุกรม : แนวความคิดในการสร้างสรรค์และคุณค่าทางวรรณศิลป์ -- ลิลิตพายัพ : วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก -- แนวคิดและการนำเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรคำหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย -- สวัสดิรักษาคำกลอนของสุนทรภู่ : การปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากวรรณคดีคำสอนชายสามัญชนให้เป็นวรรณคดีคำสอนเจ้านาย -- การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธาปทาน -- การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ -- กาพย์สดุดีของพระยาศรีสุนทรโวหาร : วรรณคดียอพระเกียรติ "ราชศาสน์ชาติของตน" -- อาหารการกินที่ปรากฎในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ภาคตะวันตก -- เรื่องเล่า "พญาเต่างอย" ตำนานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป -- พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อของชาวลาวเวียงบ้านหนองขาม นครปฐม -- พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ การเดินทางสู่อัสดง -- ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย : โลกที่กำลังสูญสลายของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ -- ในกับดักของชีวิตและกลางวงล้อมของความหมาย : อัตลักษณ์และการสร้างความหมายในเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงของประชาคม ลุนาชัย -- กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์ : อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์ -- เลิกทาส ใน ลูกทาส : วรรณกรรมกับความทรงจำแห่งชาติ -- แรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยบริบทสังคมอาเซียน -- กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์


ภาษาไทย -- รวมเรื่อง วรรณกรรมไทย -- รวมเรื่อง วรรณคดีไทย -- รวมเรื่อง วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์ วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)495.91 ภม483 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4158 ภ228ก 2562CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram