Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสายใยชุมชนต้นแบบ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Author ปรารถนา มงคลธวัช และคณะ
Imprintกรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ --โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดสระโนน จังหวัดขอนแก่น -- โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลพระธาตุ จังหวัดมหาสารคาม -- โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหญ้าปล้อง จังหวัดศรีสะเกษ -- โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านวังน้ำหมอก จังหวัดหนองบัวลำภู -- โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดไชยนาถวราราม จังหวัดอุดรธานี -- โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลน้ำปลึก จังหวัดอำนาจเจริญ


เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผลิตภัณฑ์ชุมชน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.1412 ป453สอ 2553CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram