Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleBusiness Plan for “The Poshtelicious”– New Concept of Hostel / Kanokvalai Bordikarn=แผนธุรกิจสำหรับ “เดอะพอชเทลิเชียส”– ที่พักโฮสเทลแนวคิดใหม่
Authorกนกวลัย บดิการ
Imprint 2559
Descript I-XI : 193 หน้า, ตาราง

SUMMARY

“The Poshtelicious” business plan was designed to meet the demand and current travel trend in hospitality industry. The business aims offers decent quality poshtel accommodation along with food related activities located in prime location of Ratanakosin area. The Poshtelicious is owned and managed by its individual owner. Miss Kanokvalai Bordikarn has extensive experience in architectural and interior design business, travel related business and knowledge in marketing and management. The company intend to hire one professional marketer and twelve full-time employees and 2 freelancers for the operation. The poshtel offers decent private suite and mixed dormitory for the customer in lively travel community atmosphere. Main activities are including authentic cooking course with local and other activities providing various exotic experiences.
To creating new attractive poshtel business, the Poshtelicious raise 1,425,000 THB of its own capital and 4,275,000 THB guaranteed by the bank as a five-year loan. This provides the initial financing required. The Poshtelicious is expected to generate sales of about 20,650,000 THB in the first full year of operation in 2018 with it steadily increase sales until 2022. The poshtel should break-even in two years and four month of its operation. Net profits are expected to be approximately 2,996,000 THB in first year and 5,023,000 THB in the fifth year with 13.8% growth with no cash flow problems. Key to success of The Poshtelicious is dedication to the decent quality of product and pleasant service with the traveller-mind-set off all the staff. Moreover, the service also offered experience of local Thai food which is distinguished by its unique taste and character as a part of memorable journey for the customers.
แผนธุรกิจสำหรับ “เดอะพอชเทลิเชียส” ที่พักโฮสเทลแนวคิดใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ธุรกิจนี้ได้นำเสนอที่พักแบบโฮสเทลที่มีคุณภาพดีเลิศ ออกแบบสวยงามและมีการบริการที่น่าประทับใจ พร้อมนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยในพื้นที่ สถานที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในบริเวณพื้นที่ใจกลางอันโดดเด่นของเกาะรัตนโกสินทร์ เดอะพอชเทลิเชียส จัดตั้งและบริหารงานโดยเจ้าของคือ นางสาว กนกวลัย บดิการ ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวและมีความรู้ในด้านการตลาดและการจัดการ บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างนักการตลาดมืออาชีพและพนักงานเต็มเวลาจำนวน 12 คนและพนักงานชั่วคราว 2 คนในการปฏิบัติการ เดอะพอชเทลิเชียสให้บริการที่พักคุณภาพสูงทั้งในแบบห้องสวีทส่วนตัวและแบบห้องพักรวม ในบรรยากาศของชุมชนของนักท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา กิจกรรมหลักที่นำเสนอแก่ลูกค้าได้แก่การสอนหลักสูตรการทำอาหารแบบดั้งเดิมกับแม่ครัวท้องถิ่น รวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆซึ่งให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ
ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่นี้ เดอะพอชเทลิเชียสมีการใช้ทุนของผู้จัดตั้งจำนวน 1,425,000 บาทและสินเชื่อจากธนาคารจำนวน 4,2750,000 บาท โดยมีระยะเวลากู้ 5 ปี เงินทุนจำนวนนี้ใช้ในการบูรณะและตกแต่งอาคารพร้อมทั้งเตรียมพร้อมในด้านอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการให้บริการ ธุรกิจนี้ประมาณการสร้างยอดขายที่ 20,650,000 บาทในปีแรกของการดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2561 โดยมีอัตราการเพิ่มของยอดขายต่อเนื่องจนถึงปี 2566 เดอะพอชเทลิเชียส มีระยะเวลาในการคืนทุนที่สองปีสี่เดือน กำไรสุทธิคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,996,000 บาทในปีแรก และ 5,023,000 บาท ในอีก 5 ปีถัดไปโดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ 13.8% และไม่เกิดปัญหากระแสเงินสดใดๆ กุญแจสู่ความสำเร็จของเดอะพอชเทลิเชียส คือคุณภาพของที่พักและกิจกรรมรวมถึงบริการที่ดีเลิศ โดยพนักงานทั้งหมดให้บริการด้วยความสุขและความเข้าใจในตัวของนักท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้เสนอประสบการณ์ด้านอาหารไทยพื้นถิ่นที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์และรสชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจในการเดินทางของลูกค้า


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58818060LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram