Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleShi jie shao er han yu. Huo dong shou ce. Di 2 ce [Zhuan zhu] = World young learners' Chinese. Activity workbook
Author Li run xin zhu bian
Imprint Beijing : Shang wu yin shu guan, 2008
Edition Di 1 ban
Descript 81 p. : ill. ; 29 cm

Han yu -- Dui wai han yu jiao xue -- Xi ti. ct 汉语 -- 对外汉语教学 -- 习题. ctLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram