Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleLi Dai Shi Ci Qu Ying Yi Shang Xi = Chinese classical poems with English translations & comments : han ying dui zhao
Author Bian yi liu guo shan, wang zhi jiang, xu shu juan deng
Imprint Bei jing : Wai wen chu ban she, 2009
Edition Di 1 ban
Descript 19 , 347 p. ; 21 cm

SUMMARY

Ben shu yi zhong ying wen dui zhao de xing shi jie shao le huang niao, shan gui, da feng ge, qiu feng ci, kong que dong nan fei, chun jiang hua yue ye, de guan que lou deng nei rong
本书以中英文对照的形式介绍了黄鸟、山鬼、大风歌、秋风辞、孔雀东南飞、春江花月夜、登鹳雀楼等内容


San Qu -- Zhong guo -- Gu dai -- Xuan ji. Ct 散曲 -- 中国 -- 古代 -- 选集. ct Gu Dian Shi Ge -- Zhong guo -- Xuan ji. Ct 古典诗歌 -- 中国 -- 选集. ct Ying Yu -- Han yu -- Dui zhao du wu. Ct 英语 -- 汉语 -- 对照读物. ct

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryH319.4:I222CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram