Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการกลับสู่ความเป็นมหาอำนาจของรัสเซีย : ศึกษากรณีวิกฤตการณ์ไครเมีย
Author จอมใจ กุลธานี, เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ
Imprintกรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 81 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

ภาพรวมบทบาทรัสเซียในการรื้อฟื้นสถานะความเป็นมหาอำนาจ -- วิกฤตยูเครนรุนแรงที่สุดนับแต่การแยกตัวจากอดีตสหภาพโซเวียต -- ความผูกพันทางชาติพันธุ์ของชาวสลาฟตะวันออก -- การแทรกแซงปัญหายูเครนของมหาอำนาจตะวันตกและรัสเซีย -- ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของไครเมีย -- ประวัติศาสตร์ไครเมียโดยสังเขป -- เหตุการณ์สำคัญที่เซวาสโตปอลในไครเมียเป็นความภาคภูมิใจของชาวรัสเซีย -- การแยกตัวเป็นเอกราชของไครเมีย -- ผลกระทบต่อโลกจากกรณีไครเมีย -- แนวทางและมาตรการที่รัสเซียและชาติตะวันตกใช้ตอบโต้กัน -- แนวโน้มสถานการณ์ในยูเครนและไครเมีย -- ไครเมียสู่การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่ -- บทเรียนและโอกาสจากกรณีไครเมียต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


national security conflicts

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 95680CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 95680CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram