Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleDa qi ye cheng zhang lu jing yan jiu : Zhong wai 500 qiang qi ye zhi jian de dui bi = Path of the growth of large enterprises : 500 Chinese and foreign enterprises the contrast between
Author Jiang ruo chen, huang ya sheng, wang dan zhu bian
Imprint Bei jing : Zhong guo shi dai jing ji chu ban she, 2011
Edition Di 1 ban
Descript 369 p. : ill. ; 26 cm

SUMMARY

Ben shu xuan qu le gang tie, qi che, shi pin, dian qi, yin xing, zheng quan, xin neng yuan deng shi yu ge xing ye de jin er shi jia zhong wai zhi ming qi ye, yan jiu he dui bi le ta men de cheng chang lu jing, bing dui zhong guo qi ye de cheng chang ti chu jian yi
本书选取了钢铁、汽车、食品、电气、银行、证券、新能源等十余个行业的近二十家中外知名企业,研究和对比了他们的成长路径,并对中国企业的成长提出建议


Qi ye guan li -- Dui bi yan jiu -- Shi jie. Ct 企业管理 -- 对比研究 -- 世界. ct

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryF279.1/5CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram