Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพาราโบล่าโดม : นวัตกรรมการอบแห้งที่เปลี่ยนโฉมหน้ากล้วยตากไทย
Author เสริม จันทร์ฉาย
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 41 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

การทำกล้วยแบบดั้งเดิม -- ปัญหาการผลิตกล้วยตาก -- ความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาการผลิตกล้วยตาก -- กำเนิดของพาราโบล่าโดม -- การเผยแพร่เครื่องอบแห้งเพื่อใช้งานนอกมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก -- ผู้ผลิตกล้วยตากรายใหญ่ในอำเภอบางกระทุ่มเห็นศักยภาพของเครื่องอบแห้ง -- การเผยแพร่เครื่องอบแห้งเข้าสู่กิจการของผู้ผลิตกล้วยรายใหญ่ในอำเภอบางกระทุ่ม -- นักเทคโนโลยีอาหารช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ -- ผู้ผลิตกล้วยตากรายใหญ่อื่น ๆ ในบางกระทุ่มตื่นตัวอยากใช้พาราโบล่าโดม -- ผู้ผลิตรายย่อยขวนขวายหาพาราโบล่าโดม


กล้วย -- การอบแห้ง เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 006278LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram