Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
Author องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักบริหารยุทธศาสตร์, 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 67 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ทำความรู้จักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน -- ข้อมูลน่ารู้ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง -- พื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -- การวัดร่องรอยคาร์บอนในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง -- การสร้างชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -- เส้นทางปั่นจักรยาน ข- ที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -- ท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อนที่เกาะหมาก -- บทความและภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล -- กรณีศึกษาในต่างประเทศ -- มุมมองการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 006279LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram