Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleLian Bang Zheng Fu Nei Bu Kong Zhi = OMB circular A-123 and sarbanes-oxley : management's responsibility for internal control in federal agencies
Author (mei) ai de hua{692126}ka ni deng zhu ; wang guang yuan deng yi
Imprint Bei jing : Zhong guo shi dai jing ji chu ban she, 2009
Edition Di 1 ban
Descript 19 , 297 p. : ill. ; 24 cm

SUMMARY

Ben shu wei " yu suan guan li zong ju tong gaoA-123 " gui ze suo han gai de gui ze ti gong le yi zhong fang fa, jie shao lian bang cai wu xi tong he nei bu kong zhi, wei gong gong he si ying bu men xi tong de nei bu kong zhi de hui ji shi, shen ji shi deng ti gong hen hao de zhi shi
本书为《预算管理总局通告A-123》规则所涵盖的规则提供了一种方法,介绍联邦财务系统和内部控制,为公共和私营部门系统的内部控制的会计师、审计师等提供很好的知识


Zheng Fu Shen Ji -- Nei bu shen ji -- Yan jiu -- Mei guo. Ct 政府审计 -- 内部审计 -- 研究 -- 美国. ct

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryF239.44/1CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram