Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleนำยังไง ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน = Leaders eat last
Author Simon Sinek ;
Imprintกรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส, 2560
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 376 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ความต้องการความรู้สึกปลอดภัย -- พลังอันยิ่งใหญ่ -- ความเป็นจริง -- เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร -- ความท้าทาของสิ่งที่เป็นนามธรรม -- ความอุดมสมบูรณ์ที่บ่อนทำลาย -- สังคมแห่งการเสพติด -- การเป็นผู้นำ


ผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4 ซ319น 2560CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4 ซ319น 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram