Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์วาร์ด
Author Tal Ben-Shahar, เขียน ; พรเลิศ อิฐฐ์, แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, บรรณาธิการ
Imprintกรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
Descript 239 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามเหล่านั้นอย่างหมดเปลือกพร้อมทั้งบอกเล่าเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่สอนกันในชั้นเรียนรวมถึงเคล็ดลับต่าง ๆ อย่างละเอียดราวกับได้เข้าไปนั่งเรียนด้วยตัวเอง


CONTENT

ความสุขคืออะไร : คำถามเกี่ยวกับความสุข ; เชื่อมประสานปัจจุบันกับอนาคต -- การประยุกต์ใช้ความสุข : ความสุขกับการศึกษา ; ความสุขกับการทำงาน -- การฝึกจิตให้อยู่กับความสุข -- การฝึกจิต #1 ประโยชน์ส่วนตนและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ; การฝึกจิต #2 กิจกรรมกระตุ้นความสุข


ความสุข

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158 บ813ว 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158 บ813ว 2559CHECK SHELVES
Chula Business School Library158 บ813ว 2559CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram