Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleZhong guo xian dai hua : Dui zhong guo bai xing ji jing ji fa zhan de ying xiang : [ying wen ben] = Modernization in China : The Effects on its People and Economic Development
Author Bei jing qing nian bao she, zhong guo she hui ke xue yuan qing nian ren wen she hui ke xue yan jiu zhong xin zhu bian ; hao guang feng deng ying yi
Imprint Bei jing : Wai wen chu ban she, 2004
Descript 249 pages ; 21 cm

She hui diao cha -- Diao cha bao gao -- Zhong guo -- Ying wen. cct 社会调查 -- 调查报告 -- 中国 -- 英文. cct

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryD668/3CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram