Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

AuthorStuyt, Alexander Marie. author
TitleThe General Principles of Law as Applied by International Tribunals to Disputes on Attribution and Exercise of State Jurisdiction [electronic resource] : Proefschrift ter Verkrijging van den Graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op Gezag van den Rector Magnificus Dr. B. G. Escher, Hoogleeraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde, Publiek te Verdedigen op Woensdag 3 April 1946, des Namiddags te 3 Uur / by Alexander Marie Stuyt
ImprintDordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer, 1946
Connect tohttp://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-0955-8
Descript XI, 272 p. online resource

Law Law Law generalLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram