Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา 2556
Author วิจารณ์ พานิช ; ชุติมา อินทรประเสริฐ, บรรณาธิการและออกแบบ
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 335 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

หากเปรียบเทียบความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ ก็คงจะเหมือนกับ"กระจกวิเศษ" ของแม่มดในนิทานเรื่อง สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดที่สามารถสะท้อนความเป็นจริงของภาพที่อยู่เบื้องหน้าให้กับเจ้าของได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา เหมือนกับหนังสือเล่มที่ท่านกำลังจะอ่านต่อไปนี้ ที่ท่านผู้เขียน คือ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของระบบการศึกษาไทย ให้ผู้อ่าน ที่บางท่านอ่านแล้วอาจรู้สึกอึดอัดขัดใจ รับไม่ได้เหมือนแม่มด และมีบางเรื่องอ่านแล้ว…อึ้ง…ก็ขอให้เปิดใจ ยอมรับความเป็นจริง แต่ก็มีหลายๆ เรื่องที่อ่านแล้ว…ชื่นใจ เห็นแสงปลายอุโมงค์ "สู่…ทางรอดการศึกษาไทย" -- บรรณาธิการ


CONTENT

การศึกษาไทย -- ครูเพื่อศิษย์ -- สภามหาวิทยาลัย -- อุดมศึกษาไทย


การเรียนรู้ -- ไทย การศึกษา -- ไทย การพัฒนาการศึกษา -- ไทย การศึกษาขึ้นอุดมศึกษา -- ไทย การศึกษากับสังคม -- ไทย educational development quality of education

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library379.593 ว519สCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.1 ว519สCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.1 ว519สCHECK SHELVES
Arts LibraryLB2965 ว232สCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 87668CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram