Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 3
Author ผู้เรียบเรียง, สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2555
Descript 401 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

สถาบันพระมหากษัตริย์ : แกนกลางสังคมไทย -- พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันกับการแก้ไขระเบียบการพระราชพิธีให้ต้องกับกาลสมัย -- ธ ทรงสืบสานธรรมเนียมโบราณราชประเพณี : จากพระแสงราชศัสตราประจำเมืองถึงพระพุทธนวราชบพิตร -- 60 ปีราชาภิเษกสมรส -- โบราณคดีสโมสรกับการศึกษาประวัติ -- กว่าจะเป็นคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย -- การศึกษาเรื่องถิ่นกำเนิดของไทยกับงาน "เรื่องของชนชาติไทย" ของพระยาอนุมานราชธน -- โคลงภาพพระราชพงศาวดารฉบับกรมศิลปากรจัดพิมพ์ พ.ศ. 2550 -- เวียงไชยปราการ : ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลประวัติศาสตร์ -- วิเทโศบายด้านการพระราชไมตรี -- ประวัติการแพทย์แผนไทยก่อนการเข้ามาของอิทธิพลตะวันตก -- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : การสู้รบที่ปากน้ำโจ้โล้ -- วัดประจำรัชกาลสมัยรัตนโกสินทร์ -- การต่อเรือแบบใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น -- การขุดคลองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช -- เศรษฐกิจและการศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -- การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในสมัยรัชกาลที่ 3 -- จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1239 พุทธศักราช 2420 -- ประวัติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บ้านปากพิง จังหวัดพุษณุโลก -- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดห้าจุฬาโลกมหาราช : จังหวัดอุทัยธานี -- พระบวรราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว -- 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : ปราชญ์และกวีของโลก -- พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -- 200 ปี ชาตกาล สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 -- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ราชเลขานุการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระยาพัทลุงคางเหล็ก -- นายมั่นเมืองปะทิว -- พระธาดาอำนวยเดช เจ้าเมืองจตุรพักตรพิมาน -- พระไกรสรราช เจ้าเมืองหนองสูง -- สะพานพระพุทธยอดฟ้า : สะพานแห่งประวัติศาสตร์ -- สะพานพระราม 9 สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 คลองลัดโพธิ์ สะพานกาญจนาภิเษก -- ถนนที่มีชื่อเป็นภาษาจีน -- การคล้องช้าง -- เยาวราชในสังคมไทย -- งานภูเขาทองวัดสระเกศ -- โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้า 2277-2325 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระ 2279-2352 ปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2351-2408 กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 2423-2466 -- ชีวประวัติ กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย บุคคลสำคัญ -- ประวัติ Thai history ไทย -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.3 ป119 ล.3CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ป119 ล.3CHECK SHELVES
Arts LibraryDS571 ป113 2555CHECK SHELVES
Arts LibraryDS571 ป113 2555CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93610CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram