Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับอพาร์ทเมนท์ จากตลาดล่างสู่ตลาดกลาง กรณีศึกษา : แมนชั่นย่านถนนบางนา-ตราด กม.7 / กนกวิไล วาณิชย์ก่อกุล = The feasibility study of lift up apartment from lower market to medium market project. case study : mansion on BangNa-Trad Km.7 Rd.
Author Kanokwilai Wanitkorkul
Imprint 2554
Descript ก-ช, 126 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ปัจจุบันโครงการ “สุวิทย์ แมนชั่น” เป็นอพาร์ทเมนท์ให้เช่าบริเวณริมถนนบางนา-ตราด กม.7 หน้าปากซอยหมู่บ้านสันตินคร ซึ่งดำเนินมาได้มากกว่า 25 ปี และมีคู่แข่งที่จับตลาดล่างด้วยกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนหนาแน่นกว่า 15 รายในระแวกซอยดังกล่าว ทำให้โครงการที่มีความเก่าแก่ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งใหม่ๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้ ในทางกลับกันจากการสำรวจพบว่า ยังไม่มีคู่แข่งที่จับตลาดกลางในบริเวณใกล้เคียงเกิดขึ้นเลย ดังนั้นจึงพบช่องทางทางการตลาดที่จะมีโอกาสทำกำไร และไม่ต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยการปรับปรุงยกระดับโครงการไปจับตลาดระดับกลางที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ พนักงานออฟฟิศและนักเรียน นักศึกษาที่มีสถานที่ทำงาน / แหล่งศึกษาอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ 160 ตารางวา โดยจะปรับปรุงเป็นตึก 5 ชั้น และมีห้องพักให้เช่ารวมทั้งสิ้น 100 ห้อง และพื้นที่ว่างให้ร้านค้าเช่าอีก 240 ตร.ม. ด้านล่างอาคาร โดยจะดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการคนเดียว โครงการมีการประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 26.75 ล้านบาท โครงสร้างเงินลงทุนจากเจ้าของกิจการ 63% และจากการกู้ยืมสถาบันการเงินอีก 47% มีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย 10.27% , มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 8.881 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทน 14.43% และระยะเวลาคืนทุน 6.87 ปี จากการวิเคราะห์โครงการทั้งด้านการตลาด การจัดการ และการเงิน พบว่าโครงการที่ศึกษาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ และน่าสนใจในการลงทุน
The “Suvit Mansion” is an apartment for rent that has been established for more than 25 years. It’s situated in front of Soi Mhoo Ban SantiNakorn, BangNa-Trad Rd. Km.7. There are a lot of direct rivals that served the same Market target (Lower Market group) emerged every year in the same area and estimated to be over 15. This makes it hard for Suvit Mansion to compete with the new comers. However, none of the newly emerged competitors in the same vicinity are serving for the middle market segment which makes this a possible market opportunity for Suvit Mansion to elevate itself to capture the middle market target group such as corporate officers and students with their office/schools/university near Suvit Mansion’s location. The Project is located on a 160 square wah site. The plan is to renovate the building into 5 stories building with 100 rooms for rent in total and also an area for commercial rent of 240 square meters on the first floor. The project will be run as a sole proprietorship business. The Project requires an estimate total investment of 26.75 millions baht which will be divided into two sources of fund; Owners’ equity 63% and loans from financial institutions 47%. At the weighted average cost of capital of 10.27%, the project’s Net Present Value will be 8.881 millions baht with an internal rate of return at 14.43% and payback period of 6.87 years. In conclusion from the feasibility study in Marketing, Operating, and Financial aspects, this project is feasible to be investing in.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53823537LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram