Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเจิง, ซื่อเฉียง
Titleอี้จิง ศาสตร์พื้นฐานแห่งชีวิต / เจิงซื่อเฉียงและหลิวจวินเจิ้ง, เขียน ; สุนทร ลีวงศ์เจริญ, แปล
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 279 หน้า : แผนภูมิ ; 22 ซม

CONTENT

อี้จิงเป็นศาสตร์แบบไหน -- ทำไมฟ้ากับผู้คนจึงผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ -- ทำไมจึงต้องกำหนดสถานะที่สมเหตุสมผล -- สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้หรือไม่ -- จะรับโชคเลี่ยงเคราะห์อย่างไร -- การอบรมคุณธรรม เหตุใดจึงเป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ -- จักรวาลสามารถบริหารจัดการอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ -- อี้จิงเริ่มเกิดขึ้นมาได้อย่างไร -- เทพในศาสตร์อี้จิงคืออะไร -- แท้จริงแล้วหน้าที่ของศาสตร์อี้จิงมีไว้เพื่ออะไร


ปรัชญาจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)181.11 จ758อCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)181.11 จ758อCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram