Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรอยประวัติศาสตร์ศาลไทย
Author ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 94 หน้า ; ภาพประกอบสี ; 23 ซม.

CONTENT

กฎหมายตราสามดวง -- กลองวินิจฉัยเภรี -- การตั้งอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา -- การประหารชีวิตนักโทษด้วยดาบในสมัยโบราณ -- การออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย -- ครุฑ -- เงินถุงแดง -- จากโทรเลข...สู่ประมวลโทรเลขกลับ -- ตราดุลพาห -- ตราแผ่นดิน : อาร์มแผ่นดิน -- ธรรมสาตรสมัย -- นักการนำหมายเกาะของศาลต่างประเทศ -- เนติบัณฑิตยสภา -- ประวัติการพิมพ์ : พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม -- ประวัติเครื่องพิมพ์ดีด -- พระแท่นมนังคศิลาอาส์น -- ยอดปราสาทยุติธรรม -- ราชกิจจานุเบกษา -- โรงเรียนกฎหมาย -- ศาลเมืองกรุงเก่า...ในหมู่พระที่นั่งพิมานรัตยา -- ศาลและบ้านพักผู้พิพากษาในเขตพระราชวังสนามจันทร์ -- ศาลสถิตย์ยุติธรรม -- สมุดไทยและฉลากงา -- เสื้อครุย -- แสตมป์ฤชาและตราประจำวัน -- หยิกเล็บหมายมือ -- หลวงพ่อหินที่ศาลแขวงลพบุรี -- หิรัญบัตร -- อนุสาวรีย์พระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


ศาล -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ ศาล -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ส691ร 2554LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ส691ร 2554CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ส691ร 2554CHECK SHELVES
Political Science Library347.593 ร192CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram