Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleน้ำท่วม '54
Author โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา
Imprint กรุงเทพฯ : อาร์ตแอนด์พาร์ท, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 192 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

เหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทยเมื่อปี 2554 ได้ก่อให้เกิดความเดือดดร้อนและความเสียหายให้แก่ผู้คนทั่วไป ... คุณวิชัย โถสุวรรณจินดา ได้ใช้ความสามารถทางกวี เรียงถ้อยเป็นคำกลอน บรรยายให้เห็นถึงสภาพของน้ำท่วม ความรู้สึกนึกคิดของคนที่ถูกน้ำท่วม และความเดือดร้อนที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป พนักงานตามโรงงานต่างๆ และเจ้าของกิจการ รวมทั้งการฉวยโอกาสของนักการเมือง -- คำนิยม


CONTENT

น้ำท่วม -- บ้าน -- นารี -- นายกฯหญิง -- อยุธยา -- นิคมอุตสาหกรรม -- ลูกจ้าง -- นายจ้าง -- ถุงยังชีพ -- วัด -- โรงเรียน -- หมู่บ้าน -- ใครผิด -- เจ้าพระยา -- น้องน้ำกับพี่กรุง -- ศูนย์พักพิง -- จิตอาสา -- น้ำลด -- บิ๊กแบ๊ค -- กู้เมือง -- กู้บ้าน -- ห้าพัน -- วันที่ไม่มีน้ำ -- เพลงน้ำ


กวีนิพนธ์ไทย อุทกภัย -- กวีนิพนธ์ น้ำท่วม -- กวีนิพนธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.9114 ว541นCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.9114 ว541นCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram