Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleนอกสายตา : ความตาย ความเจ็บป่วย ความพิการและสิทธิของคนทำงานที่ถูกมองข้าม
Author อัญจิรา อัศวนนท์
Imprint กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (8), 149 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

การยกระดับความ เป็นธรรมในสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนชายขอบหรือคนด้อยโอกาสที่สุดใน สังคมได้รับความเป็นธรรม นั่นคือทุกมาตรการ ทุกนโยบายจะต้องคำนึงถึงคนด้อยโอกาสที่สุดในสังคม เพราะความทุกข์ความเดือดร้อนจากความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนด้อยโอกาส เป็นเหมือนสัญญาณบ่งชี้ว่าคนทั่งสังคมยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเราหวังว่า เรื่องราวจองคนทำงานเหล่านี้ จะช่วยนำเอาความใส่ใจกลับคืนมาสู่ดวงตาของเรา เพราะการมองเห็นย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึก บางอย่างในหัวใจและเราเชื่อว่าการปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นธรรมเริ่มต้นขึ้นที่ นั่น--ปกหลัง


CONTENT

ภาค 1 ชีวิตหลังประตูโรงงาน : ฝันร้ายในกองเพลิง ;- ชีวิตราคาถูกของคนงานเคเดอร์ ตุ๊กตาต้องปลอดภัยก่อนชีวิตคนงาน ; เจ็บจากงาน ; สิทธิที่ต้องทวงถาม ; โรงงานกับสุขภาพความปลอดภัย ฝันที่ยังไปไม่ถึงกฎหมายไม่เต็มใบ -- ภาค 2 เเรงงานนอกสายตา : ชีวิตเบื้องหลังพวงมาลัย ; ขยะพิษ ; ชะตากรรมนอกสายตา ; สิทธิที่ถูกลืม ; กลไกที่ยังพร่องของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า -- ภาคที่ 3 สู่ความหวังในอนาคต ; จากบทเรียนในอดีต สู่ความหวังในอนาคต


สิทธิลูกจ้าง แรงงาน -- ไทย แรงงานสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตการทำงาน กฎหมายแรงงาน workers human rights

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library331.011 อ523CHECK SHELVES
Political Science Library331.011 อ523CHECK SHELVES
Political Science Library331.011 อ523CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)331.011 อ523นCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)331.011 อ523นCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 88600CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 88600CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram