Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ต้องชนะใจและใช้คนเป็น
Author ภัทระ ฉลาดแพทย์
Imprint กรุงเทพฯ : แอปปี้บุ๊ค, 2556
Descript 159 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

เราเกิดมาเพื่อเป็น "ผู้นำแท้" หรือไม่ -- ดูคนออกและใช้คนเป็น สไตล์เครือซีพี -- ผู้นำต้องเป็นคนดี เดินนำหน้าลูกน้อง -- ผู้นำต้องพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน -- 5 สิ่งที่ผู้นำต้องมีถ้าอยากได้หัวใจลูกน้อง -- ผู้นำคือมิตรแท้ -- เคล็ดที่ไม่ลับ 8 ประการสำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ -- กลยุทธ์และคุณลักษณะผู้นำที่ทุกคนต้องมี -- ผู้นำที่เก่งต้องสร้างแรงจูงใจชั้นเยี่ยมให้ลูกน้อง -- วิธีจูงใจคน 9 ลักษณะ -- ผู้นำต้องรู้จักพลังของการยกย่องชมเชย -- เคล็ดลับ 24 ข้อ ของการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ -- หลักการสร้างคนเก่งสู่องค์กร -- บทเรียนราคาแพงของผู้นำ -- บริหารความขัดแย้งไม่เป็น -- ทำไมคนในองค์กรมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง -- 10 สิ่งที่ผู้นำควรทำ -- การบริหารความเครียดของผู้นำ -- 5 นิสัยที่ดีของผู้นำ -- ชนะใจทุกคน ตามคำสอนพระพุทธเจ้า


ผู้นำ ภาวะผู้นำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ภ373ผCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ภ373ผCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram