Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleZhongguo tong su xiao shuo zong mu ti yao
Author Jiangsu sheng she hui ke xue yuan Ming Qing xiao shuo yan jiu chunghsin, wen xue yan jiu suo bian
Imprint Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1995
Edition Di 1 ban
Descript 6, 27, 1419 p. ; 27 cm

Chinese fiction -- Bibliography

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Foreign Languages CollectionZ3108.L5 Z63J 1995CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram