Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์มินิมีล / วีรวัฒน์ แก้วนิมิตร = Strategic marketing plan for Mini Meal
Author Weerawat Kaewnimit
Imprint 2555
Descript ก-ฏ, 202 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

บริษัท แม็กซ์ม่าฟู้ด จำกัด เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจผลิตอาหารใน ประเทศ และยังดำเนินธุรกิจในการคิดค้นส่วนผสมของวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ในอัตราส่วนที่ เหมาะสม สำหรับนำให้โรงงานผู้ผลิตนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ เนื่อง มาจากแนวโน้มการเอาใจใส่ในสุขภาพของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจำนวนของคู่แข่งขันในตลาดที่มีอยู่เพียง 3 รายในปัจจุบัน บริษัท แม็กซ์ม่าฟู้ด จำกัด เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมคุณค่า (Functional jelly) ในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมคุณค่าและทำตลาดภายใต้ตราสินค้า “มินิมีล” (Mini Meal)
โครงการพิเศษฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมคุณค่าตรามินิมีล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10 หรือคิดเป็นยอดขายเท่ากับ 75 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2556 การวิจัยกลุ่มลูกค้าได้ดำเนินการโดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 300 คน ผลจากการวิจัยพบว่าการรับรู้ในตราสินค้าและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การสร้างความแตกต่างโดยชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายด้วยราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายจะทำการจัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทางที่มี ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท, เทสโก้, บิ๊กซี, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าสะดวกซื้อแบบดั้งเดิม กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการจะมุ่งเน้นที่การนำเสนอคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์, โฆษณาทางวิทยุ และการโฆษณาทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ งบประมาณทางการตลาดที่ใช้ทั้งหมดเท่ากับ 14.3 ล้านบาท โดยคาดว่าจะขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.26% ในปีพ.ศ. 2555 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1.62% ในปีพ.ศ. 2556
Maxma Food Company Limited is an importer and distributor of various food ingredients from foreign manufacturers. Maxma Food Company Limited also provides research and developmental service, developing a suitable proportion of food ingredients for each types of food and send to local food manufacturers to do the production. Due to the trend of health concern and low number of competitors in current market, Maxma Food Company Limited has foreseen a market opportunity of functional jelly products in Thailand and decided to launch a functional jelly drink, under the brand name “Mini Meal”. This special project aims to develop a marketing plan of Mini Meal to achieve 10% market share or approximately 75 million baht in 2013. Customer research was conducted with 300 respondents. The results show that brand awareness and product differentiation are important. Product strategy will emphasize on creating differentiation by pointing out its superior benefits with competitive pricing. Distribution strategy will be intense distribution through all channels such as 7-Eleven, Family mart, Tesco, Big C, Tops supermarket, and also traditional trades. Integrated marketing communication strategy focusing on product benefits will be used via television advertising, radio advertising, and social networks. Total marketing budget is 14.3 million Baht with an expected profit return of -0.26% in 2013 and will be able to generate an expected profit return of 1.62% in 2014.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830674LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram