Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจน้ำเต้าหู้สมุนไพร บรรจุขวด / ศศิวิมล จินศิริวานิชย์ = Business plan for Herb Soya Drink
Author Sasiwimon Jinsiriwanich
Imprint 2555
Descript ก-ฏ, 103 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ปัจจุบัน มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับมีการแข่งขันที่สูงมาก แต่ยังมีช่องว่างตลาดสำหรับนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพระดับพรีเมี่ยม ที่อยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มน้ำเต้าหู้รถเข็นยามเช้าที่จับตลาดล่างซึ่งมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าในแง่ของการเก็บรักษาอายุของผลิตภัณฑ์ กับอีกกลุ่มคือนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มของคู่แข่งรายใหญ่ซึ่งผสมนมผงลงไปในกระบวนการผลิตจึงทำให้ได้รสชาติที่ไม่เหมือนน้ำเต้าหู้โบราณแท้ ๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่จะเติมเต็มช่องว่างตลาด โดยจะเน้นจับกลุ่มเป้าหมายตลาดบนที่ใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะ โครงการพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อเขียนแผนธุรกิจน้ำเต้าหู้สมุนไพรที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยได้วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมการแข่งขันของอุตสาหกรรม วิเคราะห์คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม วิเคราะห์ผู้บริโภค วิเคราะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านทัศนคติที่มีต่อการบริโภคนมถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์เพื่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย
ข้อมูลการวิเคราะห์ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจน้ำเต้าหู้สมุนไพร แบรนด์ “โซย่าพลัส” ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างในด้านตัวผลิตภัณฑ์ โดยใช้สมุนไพรสกัดเข้มข้นมาเป็นส่วนผสมเพื่อสร้างความโดดเด่นในด้านบำรุงรักษาสุขภาพอย่างชัดเจน พร้อมทั้งบรรจุในขวดแก้วใสซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาด สวยงาม ปราศจากสารเคมีตกค้าง เหมาะกับผู้บริโภคสมัยใหม่ที่รักสุขภาพอย่างแท้จริง จากการประมาณทางการเงินพบว่าธุรกิจน้ำเต้าหู้สมุนไพร ต้องใช้เงินลงทุน 1,500,000 บาท โดยสามารถคืนทุนได้ภายใน 2 ปี 3 เดือน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) 69.26% ต่อปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) อยู่ที่ 4,744,593 บาท ซึ่งถือได้ว่าผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และน่าลงทุน
In the presence of soya milk industry, the market value has been dramatically increasing due to the severely market competition. However, there is a gap in the market for premium healthy soya milk. The premium healthy soya milk is in between the grassroots roadside soya milk, which has low standard in product preservation, and the UHT soya milk, which has milk powder as a major ingredient. Therefore, the business has noticed the market opportunity and would like to focus the health conscious consumer target group. The objective of this project is to develop the anti-oxidant herbal soya milk business plan which responses to the consumers’ demand especially the health conscious group. The market competition analysis, the competitors’ analysis in both direct and indirect ways, the consumers’ analysis, the SWOT analysis and also the results from consumer’s questionnaire in soya milk consume behavior and attitude in anti-oxidant product are the keys for this business plan. The results from above analysis are used in “Soya Plus” herbal soya milk business plan which focus in product differentiation. By using concentrate herbs as the key ingredient makes this product be prominent especially in good health benefit. Moreover, this product contains in the hygienic glass bottle to keep the product fresh and free from chemical residues. According to the financial assessment, this herbal soya milk business requires the fund around 1.5 million baht. The pay-back period of this project is 2 years and 3 months. The IRR (Internal Rate of Return) is 69.26% per year. The current NPV is 4,744,593 baht. From all information mentioned, this business is considered to be a lucrative investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830754LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram