Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorวิมลพรรณ วรรณพฤกษ์
Titleดูแลไตไม่ให้เสื่อม / วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์
Imprint กรุงเทพฯ : Feel good, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไต -- สาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อม -- อาการไตวายเฉียบพลัน -- โรคไตเรื้อรัง -- การตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไต -- ระดับความรุนแรงของโรคไต -- อาการของผู้ป่วยโรคไต -- วิธีปฏิบัติตัวหากเป็นโรคไต -- การรักษาโรคไต -- การตรวจหาโรคจากเนื้อเยื่อตัวอย่างของไต -- โรคไตที่มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน -- การป้องกันและการชะลอการเกิดโรคไต -- โรคไต Ectopic -- โรคไตในเด็ก -- นิ่วในไต -- ไตข้างเดียว -- วิธีปฏิบัติตัวหากพบว่าเป็นโรคไต -- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ -- โรคไตและความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด -- อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต


ไต -- การดูแลและสุขวิทยา ไต -- โรค ไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง นิ่วไต กระเพาะปัสสาวะ -- โรค ผู้ป่วย -- การดูแล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)616.6 ว666ดCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)616.6 ว666ดCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request




Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram