Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพระกริ่งเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
Author คณะศิษย์วัดบ้านไร่
Imprint นครราชสีมา : สมบูรณ์การพิมพ์, 2555
Descript 228 หน้า : ภาพประกอบ ; 32 ซม

CONTENT

ประวัติพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) -- โครงการอุทยานธรรม วัดบ้านไร่ ระยะที่ 1 พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ -- โครงการอุทยานธรรม วัดบ้านไร่ ระยะที่ 2 อนุสรณ์สถานแห่งศรัทธาและบารมีทานอันยิ่งใหญ่ -- ศาลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศาลาปริสุทธรรม) -- ศาลาปริสุทธาร (ศาลาน้ำมนต์) -- สวนป่าเพื่อการปฏิบัติธรรม -- หอผลิตน้ำประปา -- ห้องน้ำพิเศษ 10 ห้อง -- โครงการอุทยาน วัดบ้านไร่ ระยะที่ 3 วิหารเทพวิทยาคม (วิหารปริสุทธปัญญา) -- การสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม -- หนังสือมอบหมายการจัดสร้างพระกริ่งเทพวิทยาคม -- ดวงฤกษ์มงคล -- แผ่นยันต์พระเกจิคณาจารย์ -- กรรมวิธีการหล่อพระกริ่งเทพวิทยาคม เนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะ -- กรรมวิธีการแต่งพระกริ่งเทพวิทยาคม -- พิธีเททองหล่อพระกริ่งเทพวิทยาคม 17 กุมภาพันธ์ 2554 -- พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งและพระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม วันที่ 23 เมษายน 2554-1 พฤษภาคม 2554 -- ชุดพระกริ่งเทพวิทยาคม ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ -- ชุดพระกริ่งและพระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม -- จุดสังเกตพระกริ่งเทพวิทยาคม เพื่อป้องกันและปลอมแปลง -- รายชื่อผู้มีส่วนร่วมงานโครงการสร้างพระกริ่งเทพวิทยาคม


พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) 2466- สงฆ์ -- ไทย -- นครราชสีมา พระเครื่อง วัดบ้านไร่

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.361 พ321CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.361 พ321CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram