Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleTong yuan zi dian zai bu = Tongyuan zidian zai bu
Author Liu Junjie zhu
Imprint Beijing : Yu wen chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999
Descript 2, 3, 238 p. ; 21 cm

Chinese language -- Paronyms -- Dictionaries

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Foreign Languages CollectionPL1303 L783T 1999CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram