Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorบุญเลิศ สายสนิท
Titleความสุข + สำเร็จ สั่งได้ด้วยโปรแกรม จิตใต้สำนึก NLP / บุญเลิศ สายสนิท
Imprint สมุทรปราการ : มายเบสท์บุคส์, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ประวัติเกี่ยวกับโปรแกรมจิตหรือการสั่งจิต (Hypnosis) -- "จิต" ในนิยามของการสั่งจิตบำบัด -- การโปรแกรมจิตหรือการสั่งจิตคืออะไร -- การสั่งจิตหรือการโปรแกรมจิตเป็นไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ -- ชีวิตของคุณกำลังทำร้ายร่างกายของคุณเองไหม? -- สิ่งแวดล้อมประจำวันมีผลอย่างไรกับจิต -- 15 เรื่องที่ทำให้เราเสียเวลาและพลังงานแห่งชีวิตไป -- 6 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ NLP -- การฝังคำสั่งจิตแบบ NLP หรือ NLP Anchoring -- กระบวนการ 4 ขั้น ของการฝังคำสั่งจิต หรือ Anchoring -- หน้าที่ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา -- การสั่งจิตบำบัด ศาสตร์ลึกลับที่น่าค้นหา -- จิตสำนึกคืออะไร -- จิตใต้สำนึกคืออะไร -- จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร? -- จินตนาการคืออะไร -- จินตนาการมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร -- พัฒนาจิตใต้สำนึกให้เป็นเรดาร์ -- วิธีโปรแกรมจิตใต้สำนึกควบคุมจิตสำนึกให้เชื่อง -- พลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล -- วิธีฝึกสมองให้ปฏิบัติงานได้ดี -- เปลี่ยนความเชื่อเก่าๆ ที่ล้มเหลวเป็นความเชื่อใหม่ที่ประสบความสำเร็จ -- 10 วิธีพัฒนาศักยภาพอันไร้ขอบเขตของท่าน -- พลังอำนาจของความคิด มีผลต่อความล้มเหลวและความสำเร็จ -- เราจะพัฒนาพลังความคิดมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาชีวิตของเราให้หมดสิ้นไปอย่างไร -- วิธีขจัดความคิด คำพูด และพฤติกรรมด้านลบให้หมดไป -- เส้นทางที่มองไม่เห็น จะนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างไร -- พลังอำนาจของความเชื่อที่ช่วยให้สำเร็จ -- สั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า -- วิธีการฝึกปฏิบัติการโน้มน้าวจิตใจให้ประสบความสำเร็จในการสั่งจิต -- หลักการสั่งจิต -- ตัวอย่างรูปแบบของคำสั่งจิต -- วิธีการจูงจิตให้ผ่อนคลาย -- วิธีการผ่อนคลาย -- ฝึกโปรแกรมจิตให้เข้าสมาธิเร็ว เพิ่มพลังจิตและพลังกาย -- โปรแกรมจิตให้เข้าสมาธิเร็ว ด้วยพลังปราณและจักระสมาธิ -- โปรแกรมจิตใต้สำนึก ค้นหาความต้องการและเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง -- รวมคำสั่งจิตอย่างง่ายๆ เพื่อแก้ปัญหาชีวิต


ความสำเร็จ จิตใต้สำนึก การฝึกจิต การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library154.2 บ564คCHECK SHELVES
Education Library154.2 บ564คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 บ563คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 บ563คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram