Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleดอกไม้ไทยในวรรณคดี
Author ปาลิตา เอื้ออังกูร
Imprint กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

ดอกไม้ไทยในวรรณคดี เล่มนี้เป็นการรวบรวมดอกไม้หลายชนิดพันธุ์ไว้ด้วยกัน โดยดอกไม้ที่แนะนำไว้ นอกจากจะสวยงาม สามารถนำมาประดับตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆ ช่วยสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้พบเห็นแล้ว ดอกไม้บางชนิดยังสามารถนำมาเป็นอาหาร หรือใช้เป็นยารักษาโรคได้ เช่น ดอกกระดังงาไทย ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกยี่เข่ง ดอกบานเย็น ดอกปีป ดอกจำปี ดอกทองกวาว ดอกกุหลาบมอญ ดอกพะยอม ฯลฯ รวมถึงยังทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เช่น ดอกไม้อบแห้ง พวงมาลัย น้ำหอม สีผสมอาหาร เป็นต้น -- คำนำ


CONTENT

ดอกไม้ -- วรรณคดี -- ผู้ประพันธ์ -- ชื่อวิทยาศาสตร์ -- วงศ์ -- ชื่อสามัญ -- ชื่ออื่น -- ลักษณะทั่วไป -- การขยายพันธุ์และการดูแลรักษา -- เกร็ดความรู้


ดอกไม้ ดอกไม้ในวรรณคดี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)635.9 ป561ดCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)635.9 ป561ดCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram