Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ : ปัญหาที่ไม่ควรละเลย / บรรณาธิการ, วชิร คชการ
Imprintกรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม

CONTENT

หน้าที่ของกระเพาะปัสสาวะ -- สาเหตุของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และปัจจัยเกื้อหนุน -- การตรวจวินิจฉัย -- การจดบันทึกการถ่ายปัสสาวะ -- การรักษา -- การฝึกกล้ามเนื้อเชิงกราน -- การใช้ยาในการรักษา -- การผ่าตัดรักษา -- การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในวัยสูงอายุ -- การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในเด็ก -- การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ที่เกิดร่วมกับต่อมลูกหมากโต -- กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท -- การสวนปัสสาวะเป็นเวลาแบบสะอาด -- รูรั่วระหว่างทางเดินปัสสาวะกับช่องคลอด -- การฝึกการขับถ่ายปัสสาวะ -- สายสวนปัสสาวะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การถ่ายปัสสาวะผิดปกติ ทางเดินปัสสาวะ -- โรค

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)616.62 ก311CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)616.62 ก311CHECK SHELVES
Medicine LibraryWJ600 มม251ก 2555ON DISPLAY
Medicine LibraryWJ600 มม251ก 2555ON DISPLAY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram