Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleที่สุดประเทศจีน 100 สถานที่ที่ต้องไปเยือน
Author เย่าเผิง ผู้แต่งภาษาจีน ; เบน แดกเกอร์, ผู้แต่งภาษาอังกฤษ ; ประจิตร ป้อมอรินทร์, ผู้แปล
Imprint กรุงเทพฯ : ทองเกษม, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 177 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 35 ซม

CONTENT

ทิวทัศน์ภูเขาและแม่น้ำหลีเจียง The Most Fascinating Natural Landscapes : อุทยานแห่งชาติหวงหลง -- จิ่วจ้ายโกว -- แดนน้ำสามสายในมณฑลหยุนหนาน (ซานเจียงปิ้งหลิว) -- ป่าหินหยุนหนาน -- น้ำตกเต๋อเทียน -- น้ำตกหวงกั่วซู่ -- น้ำตกหูโข่ว -- ทะเลสาบเทียนฉือ -- ทะเลสาบคานาส -- ทะเลทรายทาคลามากัน -- เมืองลั่งผิง -- หุบเขาหยาหลู่จ้างปู้ -- สามช่องเขาแห่งแม่น้ำฉางเจียง (ฉางเจียงซานเสีย) -- ทะเลสาบหลูกู -- อุโมงอู่หลง -- ป่าหินปูนลี่โป -- ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว -- แหลมเหยหลิ่ว -- ทะเลสาบสุริยันจันทรา (รื่อเยว่ถาน) -- ทะเลสาบชิงไห่ -- เทือกเขาต้าซิงอัน -- เสินหนงเจี้ย -- ทะเลทรายปาตันจี๋หลิน -- เขตอนุรักษ์ธรรมชาติว่อหลง -- เมืองผี อูเอ่อเหอ -- อุทยานย่าติง เมืองเต้าเฉิง -- ทุ่งหญ้าฮูหลุนเป้ยเอ่อ -- เมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้างหลินจือ) -- แชงกรีล่า -- ภูเขาสูงที่สง่างามที่สุด The Most Breath-taking Mountains : ยอดเขาเอเวอเรสต์ -- ภูเขาหวงซาน -- ภูเขาไท่ซาน -- ภูเขาอู่ตัง -- ภูเขาเอ๋อเหมยซานและพระพุทธรูปเล่อซาน -- ภูเขาชิงเฉิงและระบบชลประทานตูเจียงเอี้ยน -- ภูเขาอู่อี๋ซาน -- ภูเขาหลูซาน -- ภูเขาอาเอ่อซาน -- ภูเขาฮว่าซาน -- ภูเขาหิมะมังกรหยก (อวี้หลงเสวี่ยซาน) -- ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) -- ภูเขาอู่ไถซาน -- ภูเขาไฟหั่วเอี้ยนซาน -- ภูขาก้งกา -- ภูเขาไกรลาศ (กังเหรินโปฉีซาน) -- อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน -- นาขั้นบันไดหยวนหยาง -- วัดวาอาราม พระราชวัง และป้อมปราการสมัยโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Grandest Palaces, Temples, and Ancient Defense Works : พระราชวังกู้กง กรุงปักกิ่ง -- หอฟ้าเทียนถาน -- กำแพงเมืองจีน (ฉางเฉิง) -- พระราชวังกู้กง เมืองเสิ่นหยาง -- ศาลเจ้าขงจื๊อ สุสานตระกูลซ่ง และคฤหาสน์ตระกูลข่ง -- พระราชวังโปตาลา -- ราชอาณาจักรกู่เก๋อ -- อารามถาเอ่อ -- วัดเสวียนคง -- วัดลาบลัง --


จีน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว China -- Description and travel

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Oversized Book (5th Floor)915.1 ย534ทCHECK SHELVES
Central Library : Oversized Book (5th Floor)915.1 ย534ทCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram