Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleBorn to be หมอ 2013
Author กลุ่มนักศึกษาแพทย์
Imprint นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 479 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนขึ้นมาใหม่ ให้ทันสมัยขึ้น ตามระบบการสอบที่เปลี่ยนไป แต่ยังคงความสนุกไว้เหมือนเดิม และอธิบายการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี ในทุกๆ รายวิชาอย่างละเอียด รวมทั้งแทรกประสบการณ์ในการทำงาน แนวคิดและอุดมการณ์จากแพทย์ดีเด่นหลายๆ ท่าน เนื้อหาเจาะลึก อ่านง่าย เข้าใจง่าย โดนใจวัยเรียน และวัยรุ่น รับรองว่าน้องๆจะได้รับรู้ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหมออย่างครบถ้วนแน่นอน -- คำนำนักเขียน


CONTENT

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า หมอ -- เส้นทางสู่การเป็นหมอ -- เริ่มต้นชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์ -- แพทย์ใช้ทุน -- เรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง -- หนทางเอาตัวรอดของนักศึกษาแพทย์


การแนะแนวการศึกษา แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ -- ทุนการศึกษา แพทย์ -- การแนะแนวอาชีพ แพทยศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)610.7 ห177ก 2555CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.7 ห177ก 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram