Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสวดเป็นเห็นธรรม
Author พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ)
Imprint นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

แม้ภาษาจะเป็นถ้อยคำที่มนุษย์สมมติขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร แต่ภาษาที่ดีย่อมสามารถสื่อสารให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ หนึ่งในภาษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ "บทสวดมนต์" … "เสียงสวดมนต์" คือเสียงแห่งการทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้า เสียงที่นำไปสู่การไตร่ตรองความหมายของชีวิต เสียงปลุกผู้ที่กำลังหลับใหลอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ให้ตื่นขึ้นมารับรู้ความสุข ความเบิกบาน และความเป็นจริง แม้แต่สัตว์ในนรกอเวจีก็ยังเป็นสุขเพราะเสียงสวดมนต์ จึงไม่ต้องพูดถึงคนสวดว่าจะมีความสุขมากแค่ไหน ... ถ้าหากหลับตาภาวนาแล้วยังไม่เห็นผล บทสวดมนต์ช่วยคุณได้ -- ปกหลัง


CONTENT

เตรียมพร้อมก่อนสวด -- บทสวดนะโม -- บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย -- สวดมนต์แผ่เมตตา -- สวดมนต์พิจารณาธรรม -- สวดมนต์สู้ความตาย -- บทสวด อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา -- สวดมนต์ขจัดราคะ -- สวดมนต์ระงับความเจ็บป่วย -- สวดมนต์ส่งท้าย


พุทธศาสนา -- บทสวดมนต์ การสวดมนต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.3438 พ412สCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3438 พ412สCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram